Sự đa dạng của hệ thực vật Bà Nà Hills cũng được thể hiện bằng sự chênh lệch về tỷ lệ của hai lớp trong ngành Mộc lan, cho phép chúng ta kết luận rằng hệ thực vật Bà Nà mang các đặc điểm đặc trưng của một hệ thực vật nhiệt đới, một nơi